Koti
Merkki- ja kirjatilaukset
Historiasivut
Johtokunta
Säännöt
Kuvia
Lehdet
Kokouspöytäkirjat
Liity jäseneksi
Jäsenmaksu
Joensuu 2010
Tuusula 2013

Sukuseura Facebookissa

Päivitys 23.11.2013

 

Ilmajoki 2016 (pdf-dokumentti)  

Tuusula 2013 (pdf-dokumentti)  

Johtokunnan toimintakertomus 2010-2013 (pdf-dokumentti)  

Joensuu 2010 (pdf-dokumentti)  

Johtokunnan toimintakertomus 2007-2010 (pdf-dokumentti)

Report of the board regarding the years 2007-2010 (pdf-document)

Savonlinna 2002 (alempana tällä sivulla)

Iisalmi 2004 (alempana tällä sivulla)

VUOSIKOKOUS 2007

Aika                            16.6.2007 klo 14.00

                                    17.6.2007 klo 11.30

Paikka                        Hotelli Hamburger Börs, konferenssisali; Turku

Läsnä                         Läsnäololuettelo liitteenä /(LIITE 1)

 

TERVEHDYSSANAT

                                    Kalevi Kotilainen toivotti Turun Kotilaisten puolesta kaikki tervetul-

                                    leiksi. Tällä kertaa vuorossa on "city kokous" ja ohjelma hieman

                                    erityyppinen kuin aikaisemmissa kokouksissamme on totuttu.

                                    Hän toivoi kaikkien viihtyvän Turussa.

 

                                    Riitta Kotilainen kertoi vielä yksityiskohtaisemmin oheisohjelmasta

                                    kummallekin päivälle.

1.

KOKOUKSEN AVAUS

                                    Sukuseuramme puheenjohtaja Leo Kotilainen kiitti turkulaisia

                                    kokousjärjestelyistä ja lausui omasta puolestaan sukukokouksem-

                                    me osanottajat tervetulleiksi. Tervetulopuhe liitteenä 2.

                                    Todettiin, että läsnä oli yhteensä 108 henkeä.

2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN  JA SIHTEERIN VALINTA

                                    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Kotilainen ja sihteeriksi

                                    puheenjohtaja kutsui Varpu Vuolannon.

3.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

                                    Sääntömääräista kokousta varten jaettiin kaikille esityslista, joka

                                    yksimieliseksi hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksesi.

4.

PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                                    Sääntömääräiset kokouskutsut postitettiin 27.4.2007 sukuseuran

                                    jäsenille ja sukukokousta koskeva uutinen on julkaistu Helsingin

                                    Sanomissa, Turun Sanomissa sekä yli 30 muussa sanomalehdessä

                                    ja sukuseuran kotisivulla www.kotilaistensukuseura.fi.                     

                                   Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

5.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

                                    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sini ja Suvi Kotilainen, jotka toimivat

                                    tarvittaessa ääntenlaskijoina,

6,

JOHTOKUNNAN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA

                                    Leo Kotilainen esitteli johtokunnan laatiman selostuksen, joka

                                    hyväksyttiin. Toimintakertomus Liitteenä 3.

7.

VUODEN 2004-2006 TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN JA

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

                                    Taloudenhoitaja Anneli Wallenius esitteli toimintakauden 2004-2006

                                    laadittujen tilinpäätösen yhteenvedon (Liite 4) sekä tilinpäätöksistä

                                    annetut tilintarkastuskertomukset (Liite 5),

                                    Kenelläkään ei ollut asiasta kysyttävää, joten yhteenveto ja tilin-

                                    tarkastuskertomukset hyväksyttiin.

8,

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

                                    Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus toimikauden

                                    tilivelvollisille.

 

9.

JÄSENMAKSUN SUURUUS

                                    Päätettiin yksimielisesti korottaa jäsenmaksua 2 € eli jäsenmaksu

                                    tulevalle kolmivuotiskaudelle on 20 €.

10

TERVEHDYKSET

.                                   Anneli Wallenius välitti Marja-Leena Köpmanin tervehdyksen

                                    sukuseuralle.

                                    Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 15.45 ja ilmoitti sen jatkuvan

                                    17.6. klo 11.30.

11.

KOTILAISTEN SUKUHAAROJEN NIMIEN VAHVISTAMINEN

                                    Keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa muitakin sukuhaaroja kuin

                                    nyt voimassaolevat. Vahvistettiin neljän seuraavien sukuhaarojen

                                    nimet:

                                                Kivijärven Kotilaiset

                                                Heinävedon Kotilaiset

                                                Ylä-Savon Kotilaiset

                                                Pielisjärven Kotilaiset

 

12.

JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

                                    Sääntöjen mukaan sukuseuralla tulee olla 10 johtokunnan jäsentä.

                                    Entisessä johtokunnassa työskentelivät:                       

                                                Aarre Kotilainen                   Savonlinna

                                                Anja Sahrakorpi                   Helsinki

                                                Anneli Wallenius                  Vantaa

                                                Helena Pättiniemi                Helsinki

                                                Ismo Kotilainen                    Padasjoki

                                                Lauri Kotilainen                   Vantaa

                                                Leo Kotilainen                      Viitasaari

                                                Mikko Kotilainen                  Kannonkoski

                                                Riitta Kotilainen                   Tammisaari

                                                Riitta Kitkiöjoki                    Pello

                                    Johtokunnasta ovat seuraavat henkilöt ilmoittaneet eroavansa:

                                                Helena Pättiniemi

                                                Mikko Kotilainen

                                                Riitta Kitkiöjoki

                                    Valittiin sukuseuran johtokunnan uusiksi jäseniksi seuraavat

                                    henkilöt:

                                                Tuula Kotilainen                  Helsinki

                                                Kalevi Kotilainen                 Turku

                                                Varpu Vuolanto                    Nummela

 

13.

TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

¨                                   Sääntöjen mukaan sukuseuralla tulee kaksi tilintarkastajaa ja heillä

                                    kaksi varahenkilöä.

                                    Anna-Kaarina ja Seppo Pirttiniemi olivat ilmoittaneet luopuvansa

                                    tilintarkastajan tehtävästä seuraavalle kolmivuotiskaudeksi.

                                    Uusiksi tilintarkastajiksi valittiin Tuulikki Parttimaa-Vuorinen sekä Liisa

                                    Kotilainen. Varatilintarkastajiksi valittiin Kirsti Elo ja Ahti Pohjonen.

14.

MUUT ASIAT

                                    Sukuseuran kunniajäseniksi kutsuttiin yksimielisesti Marja-Leena

                                    Köpman (estynyt saapua kokoukseen) sekä Pirkko Kotilainen.

 

                                    Seuraavaksi vuosikokouspaikaksi ehdotettu joko Viron Haapsalua tai

                                    Kuopiota tai jotain muuta sukujuuriin liittyvää paikkakuntaa. Vilkkaan

                                    keskustelun jälkeen päätettiin valtuuttaa johtokunta valmistelemaan

                                    seuraavaa sukuseuran kokouspaikkaa  25.8.2007 pidettävässä

                                    kokouksessa.

 

15.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                                    Puheenjohtaja Leo Kotilainen kiitti sukulaisia hyvistä järjestelyistä sekä

                                    lausui kiitoksensa kaikille mukana olleille sukulaisille aktiivisesta

                                    osallistumisestaan kokoukseemme.

            

                                    Leo Kotilainan                                                          Varpu Vuolanto

                                    puheenjohtaja                                                          sihteeri

 

VUOSIKOKOUS 2004, 50-VUOTISJUHLAKOKOUS

Aika                Lauantaina 12.6.2004 klo 14.30 – 15.45

Paikka           Iisalmi, Runnin kylpylä, Wanha Hotelli

Läsnä             81 henkilöä, luettelo kokouksessa läsnäolijoista liitteenä 1. (internetissä ei läsnäolijoita)

TERVEHDYSSANAT

Seppo Kotilainen Iisalmesta toivotti vieraat tervetulleiksi ja esitti onnittelut Ylä-Savon Kotilaisten puolesta Kotilaisten sukuseuran 50-vuotisjuhlakokousväelle ja toivotti kaikki tervetulleeksi myös Ylä-Savon Kotilaisten 200-vuotisjuhlaan, jota vietetään sunnuntaina 13.6.2004 Iisalmen kulttuurikeskuksessa.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi sukuseuran puheenjohtaja Leo Kotilainen. Avaussanoissaan puheenjohtaja kiitti Ylä-Savon Kotilaisia juhlakokousjärjestelyistä ja aamuisesta retkestä Ylä-Savon Kotilaisten kantatilalle Koiramäkeen, jonne 200-vuotta sitten ensimmäiset seudun Kotilaiset asettuivat asumaan. Samalla puheenjohtaja onnitteli Ylä-Savon Kotilaisia 200-vuotistapaleesta.

Avaussanoissaan puheenjohtaja kiinnitti huomiota siihen, että suvussa on tärkeintä ihmiset ja sukuseura on väline yhteyksien pitämiseen, tiedon keruuseen ja toiminnan järjestämiseen. Näiden toimintojen kannalta olisikin tärkeää saada eri sukuhaaroista yhdyshenkilöt, jotka toimisivat johtokunnan ja sukuhaarojen välillä eräänlaisina koordinaattoreina. Puheenjohtaja lupasi palata asiaan syksyn sukuseuran lehdessä ja haastaa sukuhaarat mukaan asiaan ja sen kehittämiseen. Lopuksi puheenjohtaja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Leo Kotilainen ja sihteeriksi Helena Pättiniemi.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti kokoukselle laadittu esityslista kokouksen työjärjestyksesi. Liite 2 esityslista.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJAIN VALINTA

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Aune Kotilainen ja Heikki Kotilainen.

5 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsuja on postitettu 4.5.2004 yhteensä  545 kappaletta ja sukukokousta koskeva ilmoitus on julkaistu Iisalmen Sanomissa 20.5.2004 sekä useissa paikallislehdissä ympäri maata ja sukuseuran kotisivulla osoitteessa www.kotilaistensukuseura.fi.

Liite 3 kokouskutsu ja sen liitteenä lähetetty ohjelma 12.6. – 13.6.2004

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 JOHTOKUNNAN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA

Esitettiin johtokunnan laatima selostus kuluneelta toimintakaudelta 2002-2004.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä toimintakertomus. Liite 4.

Kunnioitetaan hetken hiljaisuudella sukuseuran piiristä poistuneiden muistoa.

7 VUOSIEN 2002 ja 2003 TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Taloudenhoitaja Anneli Wallenius esitteli kokoukselle vuosien 2002 ja 2003 laadittuihin tilinpäätöksiin pohjautuvan yhteenvedon sekä tilinpäätöksistä annetut tilintarkastuskertomukset. Liitteenä 5 tilintarkastuskertomukset.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätökset vuosilta 2002 ja 2003.

8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

9 JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Sukuseuran jäsenmaksuna on peritty 12 euroa/2-vuotiskausi/ aikuinen henkilö. Esitettiin jäsenmaksuksi 18 eroa/3-vuotiskausi/aikuinen henkilö.

Päätettiin yksimielisesti jäsenmaksuksi18 euroa/3-vuotiskausi/aikuinen henkilö.

10 JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Sääntöjen mukaan sukuseuralla tulee olla kymmenen johtokunnan jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti valita johtokunnan jäseniksi kaudelle 2004 -2007 seuraavat henkilöt: Leo Kotilainen Viitasaarelta, Mikko Kotilainen Kannonkoskelta, Riitta Kotilainen Tammisaaresta, Riitta Kitkiöjoki Pellosta, Anja Sahrakorpi ja Helena Pättiniemi Helsingistä, Anneli Wallenius Vantaalta, Aarre Kotilainen Savonlinnasta, Ismo Kotilainen Padasjoelta ja Lauri Kotilainen Vihdistä.

11 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Sääntöjen mukaan seuralla tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varatilintarkastajaa.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajiksi Seppo Pirttiniemi ja Anna-Kaarina Pirttiniemi, varatilintarkastajiksi Annikki Kotilainen ja Tuula Kotilainen.

12 TERVEHDYKSET

Kirsti Elo Helsingistä lähetti lämpimät terveiset sukuseuralle ja pahoitteli, ettei voinut osallistua juhlakokoukseen liikenneonnettomuudessa loukkaantumisen johdosta.

Kunniajäsen Heimo Kotilainen ja hänen vaimonsa lähettivät tervehdyksensä sukukokoukselle samoin Aino Rantanen, Annikki Kotilainen ja Kauko Kotilainen ja hänen vaimonsa lähettivät tervehdyksen 50-vuotisjuhlakokoukselle.

Merkittiin tiedoksi sukukokoukselle esitetyt tervehdykset.

 13 MUUT ASIAT               13.1.        Kunniajäsenten valinta

Puheenjohtaja ja johtokunta esitti valittavaksi sukuseuran kunniajäseniksi kaksi ansioitunutta sukuseuran jäsentä: 

Päätettiin yksimielisesti valita sukuseuran kunniajäseniksi: vuosikymmeniä sukuseuran toiminnassa ja työssä toiminut, johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana toiminut Vesa Kotilainen

sekä Kannonkosken-Kivijärven toimintaa vetänyt ja sukuseuran pitkäaikaisena jäsenenä toiminut Mikko Kotilainen.

 13.2.                          Vuoden 2007 vuosikokous

Kokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan ja valitsemaan vuoden 2007 kokouspaikan.

13.3.             Kotilaisten sukuseuran 50-vuotisjuhalajulkaisun, Kotilaisten sukuseura 50 vuotta, julkistaminen: 

Sukuseuran johtokunta päätti tehdä ja toimittaa 50-vuotisjuhlajulkaisun. Ensimmäinen painos valmistui Yliopistopainosta Helsingissä 11.6.2004. Julkaisu työstettiin Vesa Kotilaisen, Leo Kotilaisen ja Lauri Kotilaisen (toimittanut) johdolla. Sisällön tuotantoon osallistui edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt: Pirkko Kotilainen, Otto Kotilainen, Aira Forsman, Mikko Kotilainen, Marja-Leena Köpman, Tuula Kotilainen, Jorma Kotilainen, Leo, Aarno ja Ismo Kotilainen ja Risto Sahrakorpi. Julkaisua myydään hintaan 15 euroa/kpl.

13.3.                          Kotilaisten rintamerkin julkistaminen

Johtokunta päätti valmistuttaa sukuseuran rintamerkin, joka on kullattua hopeaa 925 0/00. Merkin kuviona on käytetty mukailtua standaarin kuviota nuottiavaimineen.

Ensimmäiset merkit luovutettiin Vesa Kotilaiselle ja Mikko Kotilaiselle. Rintamerkkiä myydään hintaan 12 euroa/kpl.

13.5.        Kotilaisten juhlapostimerkin julkistaminen 

Sukuseuran logosta, joka on skannattu sukuseuran standaarista digitaaliseen muotoon, oli muokattu juhlapostimerkki. Merkkiä oli myytävänä pieni määrä kokouksessa. Runnilta lähetettyihin juhlamerkillä varustettuihin postilähetyksiin oli järjestetty mahdollisuus saada ensipäivän leima 12.6.2004.  Digitaalinen postimerkin kuvaoriginaali on imuroitavissa sukuseuran kotisivulta heinäkuusta alkaen.

Merkittiin tiedoksi kohdat 13.3., 13.4. ja 13.5.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN      Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia ja toivottaen tervetulleeksi yhteiselle päivälliselle klo 19.30.  Samalla puheenjohtaja toivotti kokokseen osallistujat tervetulleiksi sunnuntain 13.6.2004 tapahtumiin. Liitteenä 6 ohjelma 13.6.2004.

LEO KOTILAINEN           HELENA PÄTTINIEMI

Leo Kotilainen                   Helena Pättiniemi

puheenjohtaja                    sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

AUNE KOTILAINEN        HEIKKI KOTILAINEN

Aune Kotilainen                Heikki Kotilainen

KOTILAISTEN SUKUSEURA RY                                      PÖYTÄKIRJA

VUOSISUKUKOKOUS

 Aika:            Lauantaina 15.6.2002  kello 13.00-14.05

 Paikka:        Kylpylä Hotelli Casino

                      Kasinosaari

57100 SAVONLINNA

 Läsnä:         Oheisessa luettelossa olevat henkilöt, yhteensä 69 henkilöä.

                      (Liitteenä osanottajaluettelo, liite nro 1/1/02 ).

                      Kaikkiaan viikonloppuna vierailijoita juhlissa oli 77 henkeä.

                      Osanottajaluetteloa ja liitteitä ei julkaista internetissä

 TERVEHDYSSANAT 

Aarre Kotilainen, Savonlinnasta, toivotti vieraat tervetulleiksi Savonlinnan sukujuhlaan jonka jälkeen kuultiin Savonlinnan kaupungin tervehdys, jonka esitti kaupungin viestintäpäällikkö Raimo Oksa. 

1                   

KOKOUKSEN AVAUS                     

Kokouksen avasi sukuseuran puheenjohtaja Leo Kotilainen toivottamalla kokouksen osanottajat tervetulleiksi sekä esittämällä kiitokset Aarre Kotilaiselle sekä hänen perheelleen Savonlinnan kokouksen järjestelyistä.

                      Sen jälkeen kuultiin Unto Kotilaisen esittämänä Kauko Kotilaisen säveltämä ja Mikko Kotilaisen sanoittama  Kotilaisten marssi. 

2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

                       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leo Kotilainen ja sihteeriksi Marja-Leena Köpman.

 3

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

                      Hyväksyttiin kokoukselle jaettu  työjärjestys noudatettavaksi.

                      (Liite 2/3§/1/02)

4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJAIN VALINTA 

                      Yksimielisesti päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsti Elo ja Aira Forsman jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

5

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                      Todettiin, että kokouskutsuja on postitettu 8. päivänä toukokuuta 2002  yhteensä  502 kappaletta ja sukukokousta koskeva ilmoitus oli julkaistu Helsingin Sanomissa 15.5.2002 sekä myös useissa paikallislehdissä ympäri maata.

                       Todettiin , että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

                      (Liite 3/5§/1/02)

 6

JOHTOKUNNAN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA                     

                      Sukuseuran sihteeri Marja-Leena Köpman luki johtokunnan laatiman selostuksen kuluneelta toimintakaudelta..

                      Päätettiin yksimielisesti hyväksyä toimintakertomus.

                      Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella  sukuseuran piiristä poistuneiden muistoa.

                      (Liite 4/6§/1/02)

7

VUOSIEN 1999-2001 TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN JA TILINTARKASTAJIEN

LAUSUNTO 

Taloudenhoitaja Anneli Wallenius esitteli kokoukselle  edellä mainituilta vuosilta laadittuihin tilinpäätöksiin pohjautuvan yhteenvedon sekä luki tilinpäätöksistä annetut tilintarkastuskertomukset

                      Päätettiin  yksimielisesti vahvistaa tilinpäätökset vuosilta 1999 -2001

                      (Liitteet 5-10/7§/1/02)

8

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN                     

                      Päätettiin  yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

9

JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN                  

                      Todettiin, että sukuseuran jäsenmaksuna on peritty 100 mk (joka vastaa 16,82 euroa)/3-vuotiskausi/aikuinen henkilö.

                      Päätettiin yksimielisesti jäsenmaksun määräksi 18 euroa/3-vuotta/aikuinen henkilö.

                      Todettiin, että sukuseuran seuraava vuosisukukokous pidetään 2 vuoden kuluttua seuran täyttäessä 50-vuotta joten jäsenmaksuna päätettiin periä nyt 12 euroa/2 vuotta/aikuinen henkilö.                     

10

JOHTOKUNNAN  JÄSENTEN VALINTA                     

                      Sääntöjen mukaan sukuseuralla tulee olla kymmenen johtokunnan jäsentä.

                      Päätettiin yksimielisesti valita johtokunnan jäseniksi seuraavaksi kahden vuoden kaudeksi: Leo Kotilainen Viitasaarelta, Mikko Kotilainen ja Jukka Kotilainen Kannonkoskelta, Anja Sahrakorpi ja Helena Pättiniemi Helsingistä, Vesa Kotilainen, ja Anneli Wallenius Vantaalta, Lauri Kotilainen Vihdistä, Aarre Kotilainen Savonlinnasta ja Ismo Kotilainen Padasjoelta. 

11

TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA 

                      Sääntöjen mukaan seuralla tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä.

                      Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajiksi  Markku Forsman ja Seppo Pirttiniemi  ja varatilintarkastajiksi Annikki Kotilainen ja Anna-Kaarina Pirttiniemi.

12

TERVEHDYKSET

                      Aira Forsman toi Pääkaupunkiseudun Kotilaisten viestinä esille, että Pääkaupunkilaisten järjestämä syystapahtuma on avoinna kaikille sukuseuran jäsenille ja erityisesti pyysi välittämään  kutsun pääkaupunkiseudulla opiskeleville suvun nuorille.

                      Kannonkosken-Kivijärven Kotilaisten terveisinä Mikko Kotilainen ilmoitti, että Kannonkoskella 1999 sukukokouksen yhteydessä istutetun sukupuun juurelle asetetaan laatta 8.8.2002.

                      Anja Sahrakorpi esitti Iisalmen Kotilaisilta tervehdyksenä kutsun tulla kahden vuoden kuluttua Iisalmeen sukukokousta pitämään.

                      Kirsti Elo toi terveiset Pielisjärven Kotilaisten Sukumuseoyhdistys ry:n puolesta ja toivotti  sukuseuran jäsenet tervetulleiksi vierailemaan Lieksan Kylänlahden Honkalanpäässä sijaitsevassa Jennynkallion sukumuseossa. 

                      Merkittiin tiedoksi sukujuhlaan tulleet tervehdykset Aune Ikoselta, joka on täyttänyt 101 vuotta ja hänen pojaltaan Ensio Ikoselta, sukuseuran varapuheenjohtaja Aino Rantaselta,   Kalevi Kotilaiselta ja Lauri Linnalta Ylivieskasta.

13

Muut asiat

13.1. Kunniajäsenen valitseminen

                     Vesa Kotilainen esitti  johtokunnan yhteisestä ehdotuksesta uudeksi sukuseuran kunniajäseneksi Kirsti Eloa.

                      Päätettiin yksimielisesti valita sukuseuran kunniajäseneksi Kirsti Elo. 

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                       Koska muita kokousasioita ei ollut, kokous päätettiin kello 14.05.

 Pöytäkirjan vakuudeksi:

 Leo Kotilainen                                                                  Marja-Leena Köpman

 Pöytäkirjan tarkastajat:

 Kirsti Elo                                                                          Aira Forsman