Koti
Ylös
Merkki- ja kirjatilaukset
Historiasivut
Johtokunta
Säännöt
Kuvia
Kokouspöytäkirjat
Liity jäseneksi
Jäsenmaksu
Joensuu 2010
Tuusula 2013

Sukuseura Facebookissa

Päivitys 23.11.2013

 

 

Ryhdymme nyt tehostetusti keräämään aineistoa historiasivuillemme:

Kaikki sukutiedot kaikkien sukulaisten ulottuville

Kotilaisten suvusta on kirjoitettu paljon: sukuselvityksiä, kirjoja, henkilöartikkeleita, lehtikirjoituksia, yksityisiä kirjeitä. Lisäksi löytyy kuvia ja paljon muuta perinnemateriaalia. Mutta niistä ei ole mitään yhtenäistä luetteloa, ei edes kirjoista. Nyt me aloitamme sellaisen kokoamisen Kotilaisten kotisivuilla oleville historiasivuille internetiin.

Tarvitsemme tiedon keruuseen paikalliset yhdyshenkilöt. 

Kotonamme oleva sukuumme liittyvä aineisto ei ole helposti toisten sukulaisten löydettävissä. Joiltakin osin katoamisvaarakin on olemassa. Vanhimpien sukulaistemme muistitiedot olisi saatava talteen. Pienetkin haastattelut voivat olla ratkaisevia sukututkijalle.

Sukulaisiamme koskevien tai sivuavien lehtikirjoitusten voi käydä samoin. Vanhat irralliset lehtileikkeet katoavat helposti. Niissä kuitenkin kerrotaan myös sellaisia asioita, jota ei ole merkitty virallisiin asiakirjoihin.

Suuren ryhmän muodostavat valmiit tutkimukset, Kotilaisia käsittelevät tai sivuavat kirjat ja kirjoitukset. Historiasivuille laaditaan niistä luettelo yhteystietoineen, ja muutaman lauseen tiivistelmä tutkimuksen tai kirjan sisällöstä.

Samoin kaikki varsinaiset sukuselvitykset ja niiden osat kuuluvat historiasivuille. Pienikään sukuselvityksen osa ei välttämättä ole liian pieni sijoitettavaksi muiden nähtäville. Suppeakin sukupuu voi olla ratkaiseva tulevaisuudessa ja kannattaa lähettää.

Sukuselvityksiä voi tehdä ja käsitellä parhaiten, jos ne on laadittu jollakin tunnetulla sukututkimusohjelmalla, kuten ”Juuret”. Ohjelma ei toki ole välttämätön, vaan missä tahansa muodossa oleva sukututkimusmateriaali on tervetullutta.

Juuret-sukututkimusohjelma on imuroitavissa kokeilukäyttöön kuukaudeksi internetistä osoitteesta www.juuret.fi. Varsinainen ohjelma kannattaa tilata seuran kautta, niin saa siihen alennuksen. Yhteyshenkilönä toimii allekirjoittanut sähköpostiosoitteessa leo.kotilainen@luukku.com

Valokuvat kertovat paljon. Esimerkiksi valokuvien sarja tietyn sukuhaaran maatiloista sijaintitietoineen voi sellaisenaan kytkeä juuremme lujemmin esi-isiemme asuinseutuun kuin mikään kirjoitus.

Historiasivut on perustettu, koska mitään yhtenäistä luetteloa Kotilaisten sukua koskevasta aineistosta ei ole olemassa. Tulevaisuudessa historiasivut ovat myös sukumme paikallisen, epävirallisen, perheiden hallussa olevan aineistona lähdetiedosto. Keräämme aineistoa tulevaisuutta varten, tulevien sukulaisten käyttöön. Kuka muukaan sen tekee? Tunnettua sanontaa mukaillen: ”Paras Kotilaisia koskevan tietouden kerääjä on Kotilainen.”

Materiaali lähetetään sähköisessä muodossa kotisivumme pitäjälle Ismo Kotilaiselle Padasjoelle. Sähköposti: ismo.kotilainen@pp.inet.fi ja postiosoite: Ilvestie 4, 17500 Padasjoki.

Mitä tietoja historiasivuille tarvitaan?

a) Aineistosta, josta kotisivun pitäjälle voidaan lähettää vain lähdetiedot, esimerkiksi kirjasta: Tekijä, aiheen nimi/sisältö, tieto siitä, missä aineisto sijaitsee, sukuhaara. Tiivistelmä sisällöstä, pituus enintään ”liuskan mittainen”, eli  pari tuhatta merkkiä.

b) Lisätiedoksi aineistosta, joka voidaan lähettää kotisivun pitäjälle kokonaisuudessaan, esimerkiksi lehtileike: Missä ja milloin julkaistu aikaisemmin? Mihin sukuhaaraan aineisto liittyy?  

Tarvitaan paikallisten yhteyshenkilöiden verkosto

 Käsittelimme Iisalmen juhlakokouksessa Kotilaisten historiasivujen kehittämistä. Kokouksessa tuli esille, että sukutiedon keräämiseen tarvitaan paikallisia yhteyshenkilöitä.

Yhteyshenkilön on tarkoitus pitää asiaa vireillä omassa lähipiirissään, niin että olemassa olevan ja aikaa myöten kertyvän sukutiedon tallennus ei pääse unohtumaan. Sukuseura voi puolestaan pitää yhdyshenkilöön yhteyttä historiasivuihin liittyvissä asioissa. Yhteyshenkilönä voi toimia kuka hyvänsä, joka tuntee muutamia lähisukuun kuuluvia perheitä.

Yhteyshenkilöitä tarvitaan ainakin vanhoilta asuinalueiltamme Kainuusta, Iisalmesta, Nurmeksen – Lieksan alueelta, Joensuusta, Rääkkylästä, Lappeenrannasta, Heinävedeltä, Kuopiosta, Kivijärven – Kannonkosken seudulta, Pohjanmaalta, Hämeestä ja pääkaupunkiseudulta.

Sukukerhoja pyydetään nimeämään oma yhteyshenkilönsä. Kaikkialla ei ole sukukerhoja, eikä kaikkia sukulaisten asuinpaikkakuntia ole tässä edes nimetty. Ei se mitään. Monilla sukulaisilla on kuitenkin tietoja olemassa olevasta sukumateriaalista.

Materiaalin ei tarvitse olla hänellä itsellään, sillä riittää, että hän tuntee sukuaan ja mahdollisesti tietää sukua koskevan materiaalin olemassaolosta. Ja vaikka ei vielä paljoa tietäisikään, niin rohkenee kysellä sukulaisiltaan: ”olisiko sinulla sukuamme koskevia kuvia tai tekstejä?”

Tällaisia sukulaisia pyydetään olemaan aktiivisia ja ilmoittautumaan yhdyshenkilöksi, eli ilmoittamaan yhteystietonsa sukuseuramme sihteerille. Ilmoittautumisesta on mitättömän vähän vaivaa, mutta siitä voi olla arvaamattomasti iloa ja hyötyä suvulle jo nyt, ja varsinkin tuleville sukupolville. Tämä palvelus tulevaisuudelle on varmasti vaivan arvoista.

Yhteyshenkilön yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan sukuseuran sihteerille Helena Pättiniemelle.

Sähköpostiosoite: ph.pattiniemi@pp.inet.fi ja postiosite: Haukilahdenkuja 3 C 40, 00550 Helsinki. 

Paikallisia kokoontumisia joka vuosi  

Vaikka nyt puhumme sukutietojen keräämisestä, niin yhtä tärkeää on kehittää yhteydenpitoa elossa olevien sukulaisten kesken. Paikallisen sukuaineiston löytyminen tarjoaa mainion syyn kokoontua yhteen. Siinä voi saada uutta tietoa suvusta ja samalla paikalliset sukuyhteydet vahvistuvat.

Kotilaisten sukuseuran tarjoaa sukulaisille yhteydenpitoa vuosikokouksissa joka kolmas vuosi. Kerran vuodessa ilmestyy sukulehti. Sukuseuran kotisivut internetissä on oleellinen parannus yhteydenpitoon, kun tietokone alkaa olla joka kodissa. Tämä ei kuitenkaan riitä. Sukulaisten pitää tavata useammin toisiaan!

Jospa kokoontuisimme paikallisesti kerran vuodessa tarkastelemaan, mitä sukumateriaalia on vuoden mittaan löydetty. Sepä voisikin olla luonnollinen ja kestävä parannus sukuhaaran yhteydenpidossa. Kun tapaamisen aihe, ajankohta ja tapaamispaikka lyödään ajoissa lukkoon, voidaan siitä tiedottaa jokasyksyisessä Kotilaisten suku -lehdessä, ja tietenkin milloin vain sukuseuran kotisivuilla www.kotilaistensukuseura.fi

Oleellista on, että järjestelyt ovat ”kevyet”. Kun paikallinen kokoontuminen yhteen on helppoa ja mutkatonta, niin kukaan ei väsy järjestelyjen työläydestä, eivätkä tulevat kokoontumiset tyrehdy sen takia.

Kokoontumisen syy on nimenomaan sukumateriaalin tarkastelu, vaikka siinä samalla vahvistetaankin sukulaisuussuhteita. Tapaaminen tapahtuu esimerkiksi kohtuuhintaisessa lounasravintolassa, jotta järjestelyt ovat mahdollisimman mutkattomia. Kukin osallistuja maksaa silloin itse syömisensä valintansa mukaan, eikä rahaa tarvitse käsitellä eikä ajatella sen enempää.

Tätä kirjoitettaessa on jo tiedossa, että esimerkiksi Iisalmen Kotilaiset tekevät ensi kesänä retken kantatilansa maille Sukevan Koiramäkeen. 

Niin että mitä nyt tehdään? 

1. Kukin Kotilaisten suku -lehden lukija tarkistaa omassa hallussaan olevan sukuun liittyvä aineiston ja kysyy vielä lähisukulaisiltakin.

2. Kutsutaan paikallisesti sukulaisia koolle. Katsotaan yhdessä, mitä aineistoa on löydetty.

3. Lähetetään aineistoa tai aineistoa koskevaa tietoa kotisivun pitäjälle Ismo Kotilaiselle. Ismo voi ottaa aineistoa vastaan vain sähköisessä muodossa.

4. Ilmoitetaan seuran sihteerille sovittu sukulainen yhteyshenkilöksi.

5. Tämä on tärkeätä! Päätettään kokoontua ensi vuonnakin yhdessä tarkastelemaan, mitä uutta sukua koskevaa aineistoa itse kukin on löytänyt. Tarkastellaan samalla, mitä sukuseuramme historiasivuille on ilmestynyt.

Terveisin

Leo Juliuksen poika

P.S. Materiaalin luotettavuus ei ole internetissä aina paperille kirjoitettujen tai painettujen asiakirjojen veroinen. Historiasivuilla olevan materiaalin alkuperä on voitava tarkistaa, jos sitä käytetään tutkimuksen lähteenä. Sitä varten aina tarvitaan aineiston lähde/sijaintitiedot.