Koti
Ylös
Merkki- ja kirjatilaukset
Historiasivut
Johtokunta
Säännöt
Kuvia
Kokouspöytäkirjat
Liity jäseneksi
Jäsenmaksu
Joensuu 2010
Tuusula 2013

Sukuseura Facebookissa

Päivitys 23.11.2013

 

MITEN PÄÄSEN ALKUUN

OMAN SUKUNI TUTKIMISESSA?

 

Kolme vuotta sitten minä tiesin suvustani vain isovanhempieni nimet ja syntymäseurakunnan. Ryhdyin toimeen ja soitin kaksi puhelua. Pyysin puhelimitse sukuselvityksen Viitasaaren ja Kivijärven seurakunnista ja sain selvitykset – tietysti käypää maksua vastaan. Lisäksi sain suppean valmiin selvityksen suvun isännistä 1600-luvulta.

Luin kyseiset paperit ja poimin omasta sukuhaarastani 14 sukupolvea. Yhden viikonlopun aikana kirjoitin isännistä ja heidän maatiloistaan luettelon suoraan alenevassa polvessa vuodesta 1613. Esi-isäni ovat olleet maanviljelijöitä ainakin 387 vuoden ajan. Kävin vielä katsomassa nykyään pystyssä olevat maatalot ja kadonneiden talojen paikat ja otin niistä valokuvat.

Oma selvitystyöni on tuonut minulle itselleni suurta tyydytystä, vaikka varsinaisesta sukututkimuksesta ei tässä tapauksessa voi puhua. Kymmenet läheiset sukulaiset ovat saneet minulta tämän selvityksen. Noin sata sukulaista on saanut suvun historian rungon lähes neljän sadan vuoden ajalta ja kaikki tämä kahden puhelinsoittoni suuruisella vaivannäöllä.

"Kuka minä olen?" Miten sukumme arkielämä on sujunut menneinä aikoina? Kuinka paljon se eroaakaan tämän päivän elämästä. Tulee katseltua näitä Keski-Suomen maisemia eri silmin: "täältä minä olen tullut".

Mielestäni tämä on tarpeeksi hyvä esimerkki siitä, miten kuka hyvänsä voi tehdä tämäntapaisen sukuselvityksen. Se saattaa sitten avata tekijälleen kokonaan uuden kiinnostavan maailman ja jopa innostaa jatkamaan syvällisemmin suvun vaiheiden selvittämistä. Enitenhän siitä on aina iloa ja hyötyä selvityksen tekijälle itselleen. Onneksi sukuseuralla on omat internet-kotisivut. Se on helppo kanava välittää pieniäkin selvityksiä ja tiedon muruja laajemmalle sukulaisjoukolle.

Siksi olisi tärkeätä saada mahdollisimman monia sukulaisia toimintamme piiriin.

Sukukokouksemme Savonlinnassa ensi kesänä pyrkii neuvomaan, mistä sukuselvitykseen liittyvää materiaalia etsitään nykyaikaisten tietoverkkojen avulla ja miten sukuseura palvelee tässä asiassa.

Sukuseura on sukulaisia varten. Se ei vaadi mitään, mutta onnistuessaan se antaa sellaista uutta elämääsi, jota ei ole tullut arkipäivän kiireessä ajatelleeksikaan.

Hyvät sukulaiset! Vetoan teihin. Otetaan tavoitteeksi hankkia mukaan Savonlinnan kokoukseen ainakin yksi uusi sukulaisperhe, joka aikaisemmin ei ole ollut mukana.

Savonlinnassa nähdään

Terveisin Leo Juliuksen poika