Koti
Ylös
Merkki- ja kirjatilaukset
Historiasivut
Johtokunta
Säännöt
Kuvia
Kokouspöytäkirjat
Liity jäseneksi
Jäsenmaksu
Joensuu 2010
Tuusula 2013

Sukuseura Facebookissa

Päivitys 23.11.2013

 

UUSIA VÄLINEITÄ KOTILAISTEN YHTEYDENPITOON   

Vuosituhat on vaihtunut. Suurena ajan kulumisen merkkipaaluna se saisi ilmetä myös Kotilaisten sukuseuran toiminnassa. Tähän onkin nyt realistisia mahdollisuuksia, koska sähköisen tiedon käsittely on helpottunut ja arkipäiväistynyt.

Tietoa sukuseuran toiminnasta ja sukulaisista puuttuu

Suuri osa sukulaisista ei osallistu seuran toimintaan. Sukuseuran toimintaa ei tunneta. Oman sukuhaaran lähihistoriakin voi olla tuntematon, puhumattakaan vuosisatojen takaisista asioista.

Monet läheisetkin sukulaiset saattavat olla lähes tuntemattomia. Muutamassa vuosikymmenessä on tapahtunut suuri muutos asumisessa ja elämisessä. Ennen pysyttiin samalla seudulla. Suku säilyi tuttuna paremmin kuin nykyään. Nyt muutetaan jo nuorena ympäri Suomea ja irtaudutaan konkreettisesti suvusta. Juuret katkeavat.

Yhteydenpitoa elossa olevaan sukuun

Sukuseuraa pitääkin mielestäni tarkastella, paitsi perinteiseen sukututkimukseen ja sukuseuratoimintaan liittyvänä asiana, myös elossa olevien sukulaisten keskinäiseen yhteydenpitoon liittyvänä haasteena. Syynä on juuri sukujen hajoaminen jo yhden sukupolven aikana laajalle alueelle. Elossa olevien sukulaisten yhteydenpitoon varsinainen sukututkimus tuo siten syvyyttä ja tarkoitusta. Tämän toiminta-alueen kehittäminen kuuluu erityisesti alueellisille sukuhaaroille kuten Helsingin, Kivijärven, Kuopion, Iisalmen, Lieksan, Savonlinnan ja Varkauden Kotilaisille, mainitakseni tietämiäni alueita.

Meidän pitää kiinnittää huomiota kaukana syntymäseudultaan ja hajallaan asuvien sukulaisten runsaaseen määrään. Heillä on erityisesti tarvetta saada tietoa suvusta. Eikä vain tietoa vaan myös konkreettisia yhteydenpitomahdollisuuksia. Siihen ei sukukokous joka kolmas vuosi ole riittävä keino.

Ei varmaankaan olisi sukuseuratoiminnan kannalta olleenkaan huono asia, jos syntyisi alueellisten sukuhaarojen sisälle vielä pienempiä ja kiinteämpiä sukuryhmiä. Näidenkin toiminta olisi osa sukuseuratoimintaa. Se palvelisi henkilön juurruttamista sukuun henkilökohtaisen kontaktin kautta.

Kotilaisten kotisivu avataan Internetissä

Useimmin esille tullut tavallisen Kotilaisen ongelma suvun jäsenenä on ollut tiedon puute. Tietoa on olemassa, mutta ei ole tiedetty mistä sitä löytyy. Nyt meillä on mahdollisuus tämän ongelman lieventämiseen. Ismo Jorman poika esittelee Kotilaisten kotisivua internetissä toisaalla tässä lehdessä.

Internet-kotisivulla on tarkoitus kertoa sukuseuran ajankohtaisista asioista ja perustiedoista. Sinne kannattaa laittaa myös kaikkien alueellisten sukuhaarojen toimintaa liittyviä asioita ja yhteystietoja. Jos ja kun syntyy pienempiä sukulaisuuteen liittyviä harrastuspiirejä, on niiden toiminnasta kertominen helppoa seuran kotisivujen kautta.

Tietorekisteri kirjallisesta materiaalista

Syksyn mittaan on tarkoitus saada aikaan kotisivun yhteyteen Kotilaisten suvun tietorekisteri. Se sisältää luettelon kaikista, pienistä ja isoista, hienoista ja vaatimattomista Kotilaisia koskevista tutkimuksista kertomuksista sekä muusta materiaalista. Varsinaista tutkimusmateriaalia ei ole aluksi tarkoitus laittaa rekisteriin. Sen sijaan sieltä löytyy aineiston nimi ja muutaman rivin selostus mitä aineisto sisältää sekä osoitetiedot niitä tarvitseville. Ohjeet näiden tietojen lähettämisestä suvun tietorekisteriin löytyy toisaalta tässä lehdessä.

Lisää Kotilaisia mukaan toimintaan

Sukuseuratoiminta on tarkoitettu kaikille. Se ei ole syvällistä perehtymistä vaativaa, eksperttien tutkimustoimintaa. Tosin sellaistakin tarvitaan. Sukuseura palvelee meitä tavallisia Kotilaisia.

Onnistuessaan sukuun liittyvä toiminta parantaa elämämme laatua. Sitä paremmin, mitä enemmän sille itse antaa. Suku kytkee meidät juuriimme. Se auttaa ymmärtämään elämää. Se kertoo paikkamme elämän kiertokulussa. Se laajentaa ystäväpiiriämme. Emme ole yksin.

Ei sukuseura vaadi Sinulta. Se palvelee Sinua.

Terveisin  Leo Juliuksen poika